Delegování někdy nemusí být na škodu

Podnikající člověk je vytížený člověk. Na svých bedrech nese velkou zodpovědnost a mnoho povinností. Zvláště u menších firem, kde je podnikatel zároveň vlastníkem, nadřízeným a manažerem. Zvlášť v tomto případě pociťuje, kolik povinností jej svazuje a zavazuje. Podnikatel musí řešit veškeré situace, musí umět vést své zaměstnance, porozumět jim, rozhodovat se pro různé varianty řešení problémů… Proč by ale také drobný podnikatel nemohl využít jednu z manažerských funkcí – delegování.

podnikatelka

Delegování spočívá v předání úkolu vykonávaného dosud nadřízeným manažerem, v našem případě podnikatelem, podřízenému zaměstnanci včetně odpovídající úrovně pravomoci a vytvořením příslušných podmínek zahrnujících i nezbytné zdroje.Nejedná se jen o prosté zadání úkolu, za jehož správné vykonání je pracovník s ohledem na svou pracovní pozici odpovědný. U úkolu delegovaného je nutné předat i odpovídající pravomoc (odpovědnost však zůstává na delegujícím manažerovi či podnikateli).

V delegování lze spatřit mnoho výhod pro podnikatele, mezi které lze zařadit především – zbude mu více času na jiné důležité věci, stihne se vykonat více práce za kratší čas, pracovník může přinést nové nápady a přístupy, dochází rovněž k rozvoji jeho kompetencí a k jeho motivaci, následně je možné jej snáze zhodnotit či kontrolovat, lze se tak vyhnout stagnaci podniku.

Zároveň však můžeme spatřit přínosy také pro pracovníka, kterému delegovaný úkol svěříme, a to zejména v jeho profesionálním růstu, v lepších výsledcích jeho práce, ve zvýšeném zájmu o práci či v jeho sebeuspokojení a hrdosti z důvěry nadřízeného.

zaměstnavatel

Oblast delegování je vhodné zaměřitna činnosti, které jsou spíše rutinní, mělo by se jednat o drobná rozhodnutí, která se často opakují, o práci, která umožní rozvoj podřízeného pracovníka či o činnosti, které oživí pracovníkovu jinak rutinní práci. Nedoporučuje se delegovat úkoly typu – formulace cílů a vizí, kontrola a hodnocení výkonnosti ostatních pracovníků, činnosti zahrnující důvěrné informace, naprosto nové úkoly, se kterými se pracovníci doposud nesetkali, úkoly zahrnující příliš mnoho odpovědnosti. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup