Lyžařská výstroj pro dítě

Lyžování je jako mnoho dalších sportů sport velmi zdravý. Podporuje zdravý vývoj kostry, utužuje svaly a poskytuje aktivní odpočinek pro děti i dospělé. A stejně jako jiné sporty, má svá bezpečnostní pravidla, která se vyplatí dodržovat. Můžeme shrnout v několika bodech, co by se mělo dodržovat, aby nedošlo při tomto sportu ke zranění dítěte.
sjezdové lyžování dětí
Na co nesmíme zapomenout
1/ technicky správné lyže a vázání, vhodné k postavě a konstituci dítěte. To znamená vybrat správnou délku lyží, vázání vhodné k věku pod vedením odborníka.

2/ vhodné lyžáky – správná velikost, vybíráme dle věku dítěte a typu lyží

3/ hůlky správné délky a typu, rozeznáváme běžecké nebo sjezdové

4/ hlavu nutno chránit lyžařskou helmou. Zranění, která zasáhnou hlavu, patří mezi nejtěžší. Není výjimkou, že dítě, které ještě neovládá brilantní jízdu, narazí do stromu nebo se srazí s jiným lyžařem. Pokud není chránění hlava, může jít o fatální následky.
děti na svahu
5/ Vhodné je též chránit před úrazem páteř páteřním chráničem

6/ Dítě je třeba seznámit s pravidly pohybu na sjezdovce

7/ Dítě by se nemělo na sjezdovce pohybovat bez dozoru dospělého

Pokud budeme s dítětem trávit volné chvíle na sněhu, měli bychom dbát ještě o jednu věc. Věk dítěte je velmi rozhodující pro náročnost, kterou na něm budeme požadovat. Tříleté dítě se teprve seznamuje hravou formou, jak se na lyžích pohybovat. Nikdy na něm nebudeme chtít výkony, kterých není schopno a které ho spíše odradí.

Větší lyžař cca kolem 5-6 roku věku pak může zdolávat kratší a méně prudké kopce, trénujeme techniku jízdy a vždy vedeme dítě k tomu, aby neriskovalo, nepředvádělo se před vrstevníky a nechovalo se pro ostatní nebezpečně. Opět použijeme hravou formu odpovídající věku. To stejné platí i pro dospívající mládež, která inklinuje k frajerství zejména před osobami druhého pohlaví.

Každý věk pak zvládne jinou délku pobytu na sjezdovce, malým dětem musíme s sebou brát určité vybavení. Musí mít možnost něčeho teplého se napít, v danou hodinu se najíst a pokud se promáčí, neváháme okamžitě zařídit vše tak, aby se mohly převléci do suchého a neprochladly. Dítě bychom nikdy neměli do daného sportu nutit, pokud samo nechce. Budeme-li dodržovat tyto rady, věříme, že  bude pro nás i naše děti zimní sportování příjemným zážitkem.