28 Stupňů ochrany Bankovek

Výroba bankovky je složitý proces a její ochrana jakbysmet. Nenechavé ruce padělatelů se denně pokouší napodobit tyto mechanismy výroby. Více či méně povedené.

·         Základem všeho je speciální papír, který se liší od normálního papíru silou, pevností, strukturou i zabarvením.
·         Tento papír má za následek tzv. akustiku papíru, což je starý, dobrý zvuk šustící bankovky.
·         Další z řady ochranných prvků jeGiloš, složitá soustava linek složených v obraz. Důležitou věcí jsou i rytiny, které se z destiček při tisku přenášejí na bankovku.

·         Na bankovce máme dva druhy rytin: Ruční a Mechanickou.
·         Neméně důležitý je i mikrotext na platidle. Tisknou se jím linky a vyplňují obrazce. Je obtížné ho zfalšovat, jelikož strojové kopírky ho neumí napodobit.
·         Přechod stínů a barev zajištuje další technologie tisku zvaná IRIS. V kombinaci s Gilošem a mikrotextem zvyšují bezpečnost proti padělání.
·         Rozčárkování bankovky nebo skryté nápisy jsou vytvářeny Rastrem.

·         Dojem plasticity tištěných vzorců má na starosti Plošný reliéf. Při kopírování a padělání dochází k deformaci těchto obrazců.
·         Pokud položíte bankovku pod UV světlo zjistíte, že svítí. Je to dáno Fluorescenčním tiskem. Pod běžným světlem je ale téměř neviditelný.
·         Dále je tu starý, známý vodoznak. Jsou to obrazce viditelné proti světlu. Kovový nebo pokovený plastový proužek, který je zapracován do papírní hmoty během výroby se nazývá Ochranný proužek.

·         Při samotné výrobě se používají různá chemická vlákna, a to chemická a syntetická barevná. Tyto vlákna při kontaktu s různými látkami a intenzitou světelného spektra permanentně mění barvu platidla.
·         Obarvené částečky papíru jsou nazývány jako konfety. Kovová folie s mikroprvky nebo obrazci jsou tzv. Hologramy.
·         Samotný tisk je nejlepší ochranou proti padělání. Speciální techniky a různé postupy při tištění je téměř nemožné napodobit.
·         Jako další ochranný prvek je Soutisková značka. Je rozdělena na dvě poloviny a to v lícní části bankovky a druhá na rubu.

·         Pokud bankovku položíte před sebe do výše očí a sklopíte jí do vodorovné polohy, objeví se vám nominální hodnota dané bankovky. Tato ochrana se nazývá Sklopný efekt.  
·         Opticky proměnlivá barva je podobná jako Sklopný efekt. Zde ale záleží na úhlu sklopení platidla proti světlu.
·         Iridiscentní pruh je další z řady optických prvků. Na českých bankovkách je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky.
·         Každá bankovka má své speciální sériové číslo. Není možné, aby dvě bankovky měly shodná čísla. To podstatně zhoršuje padělání.

·         Při postavení prosti světlu se na holografické folii objeví tvar, připomínající symbol EURO. Čímž skutečně je. Tento prvek se nazývá Perforace.
·         Samozřejmě při tisku se používají speciální druhy barev.
·         Inkousty těchto barev často obsahují magnetické prvky.

·         Inkousty mohou být i vodivé. Vedou dobře elektrický proud.
·         Kruhy na bankovkách v různých barvách pomáhají rozlišení padělané bankovky. Tato technika je známá jako EURion konstelace
·         Poslední, ale neméně důležité je i zobrazení bankovky pod infračerveným zářením. Pod se položí platidlo pod Infrazáření, je viditelná pouze část bankovky.

Do budoucna se uvažuje i o dalších prvkách ochrany. V bankovkách jsou skryty i ostatní prvky, které jsou ale veřejnosti neznámé. Možná z dobrých důvodů.