Vidět a být viděn

Jak se chovat v silničním provozu jako chodci či jako cyklisté, a pár let na to i jako budoucí řidiči motorových vozidel, je součástí dopravní výchovy a výuky v autoškole. Některé děti mají to štěstí, že mohou teoretické znalosti uplatnit i na dopravním hřišti za školou, a dokonce někdy i v podvečerních hodinách za umělého osvětlení.
noční provoz na dálnici
V souvislosti s tímto poznatkem si děti mohly dobře uvědomit, jak omezené vnímání má lidský zrak za šera, za hustého sněžení či deště, nebo za úplné tmy, kdy nesvítí ani měsíční kotouč. Rozšířené poznání o jízdě za zhoršených světelných podmínek pak poprvé vyzkoušíme za volantem v autoškole ve večerních hodinách.
Zajímavým výzkumem se zabýval tým vědců a lékařů, kteří vyhodnocovali mozkovou činnost při jízdě automobilem otevřenou krajinou, sice na umělém zkušebním okruhu, bez provozu, ale na běžném povrchu vozovky. Šlo o to zjistit, jakým způsobem vnímá náš mozek bezprostřední okolí jízdního terénu, co vše zaznamenává na základě zrakových podnětů. Vědecký tým došel k zajímavým závěrům. Zatímco ve dne za dobré viditelnosti mozek zaznamenal prostorové periferní vjemy mnohem více, tedy nejen silnici před sebou a krajnici, ale i okolní přírodu, stromy, oblohu, polohu slunce, světlo a stíny, reliéf terénu, stoupání, klesání, nerovnosti, zatáčky v horizontu, tak při jízdě za tmy (s rozsvícenými reflektory) se mozek zapojil jen asi z 20 procent.
auta v dešti

Jízdu za tmy vnímá řidič částečně jako stres

Ten značný rozdíl práce mozku se pak projevil i v jízdních vlastnostech. Lidský mozek totiž dokáže ve zlomku vteřiny, počítáno na desítitisíciny sekundy, vyhodnotit miliony vjemů a přizpůsobit tím jízdu vozidla. Je tedy vědecky prokázáno, že při jízdě v noci, s reflektory s běžnou halogenovou žárovkou, je reakce na podněty na silnici výrazně omezena a navíc okolní tma působí na řidiče jako určitý stresový faktor. Dochází k jevu, kdy si je řidič vědom, že nemá stoprocentní kontrolu nad temným prostorem v jeho okolí. Dnes jsou na trhu výkonnější autožárovky , které prodlužují světelný kužel až téměř o polovinu, stejně tak rozptyl osvětlené pravé krajnice a tím se zároveň snižuje i stres řidiče za volantem, což přispívá k plynulejší jízdě a snížení nehodovosti.