Chybí Vám ve voze něco k zajištění maximálního možného komfortu?


Až s bezpeÄnostní a stínící autofólii, kterou lze jednoduÅ¡e a rychle nalepit na autoskla, to bude koneÄnÄ› ono. Tónování autoskel Brno znaÄí cestu, jejímž cílem je zajiÅ¡tÄ›ní absolutního pohodlí v interiéru vozidla. Zároveň je vÅ¡ak také působivou exteriérovou úpravou postiženo bezpeÄnostní okolí Å™idiÄe i dalších Älenů posádky. A pÅ™ed kterými nepříjemnostmi Vás zaÅ¡títí? PÅ™ed oslnÄ›ním sluncem, pÅ™ed UV zářením, pÅ™ed teplotami stoupajícími ve voze až k nesnesitelným hodnotám, pÅ™ed zranÄ›ním úlomky skla a v neposlední Å™adÄ› také pÅ™ed vyloupením vozidla.

Naším odhodláním je aplikovat autofólii kvalitnÄ› a na poÄkání

Tónování autoskel Brno není v žádném případě nápadem, který je motivován obejitím pravidel, na něž samozřejmě myslí Ministerstvo dopravy ČR. Veškeré úpravy jsou podpořeny zákonnou úpravou, což Vám certifikovaný servis doloží měřením propustnosti skel speciální přístrojovou technikou a vystavením dokladu o plné kompatibilitě autoskel u Vašeho firemního vozového parku i soukromého automobilu se všemi platnými normami.

Nezařazené