Žít a prožívat s milovanou osobou je požehnáním


JeÅ¡tÄ› v nedávné minulosti byl význam duÅ¡evního zdraví s ohledem na celkové zdraví ÄlovÄ›ka dosti podceňován. Stále se mluvilo pouze o zdraví fyzickém. Dnes vÅ¡ak již vÅ¡ichni dobÅ™e víme, že pro duÅ¡evní zdraví je velmi důležitý nejen vnitÅ™ní rozvoj osobnosti, ale také schopnost urÄit zdroj radosti a životního naplnÄ›ní. NejrůznÄ›jší ankety a výzkumy rovněž prokázaly, že mnohem lépe se daří ÄlovÄ›ku, pokud může svou radost a životní naplnÄ›ní, vÅ¡echny své potÅ™eby a touhy prožívat s blízkou osobou.

Zázraky existují, je však třeba jít jim naproti

Pocit harmonie a Å¡tÄ›stí mnohdy dokáže udÄ›lat zázraky. LékaÅ™i, a nejen oni, jsou potom Äasto pÅ™ekvapeni, že jsou vyléÄeny choroby, na které žádné léky nezabíraly. ÄŒasto se v této souvislosti se mluví o psychosomatických chorobách, které jsou mnohdy zapříÄinÄ›ny i strádáním ze sounáležitosti s milovanou osobou. PÅ™edevším proto pro vás naÅ¡e spoleÄnost zajiÅ¡Å¥uje nabídku wellness víkendů pro dva, které vám obÄ›ma pomohou propojit psychické zdraví se zdravím fyzickým. PÅ™ijÄte si vybrat jeÅ¡tÄ› dnes!

Nezařazené