Dunaj

O Dunaji se říká, že dokáže zázraky. Může vykouzlit třeba iluzi mořského pobřeží, anebo jinde zase tropickou džungli. Dunaj je prostě dokonalý. Pojďte se s námi pokochat řekou Dunajem v oblasti, která sahá od Komárna k ohbí této kouzelného veletoku. Za Komárnem se Dunaj rozlévá do šířky a vytváří ostrůvky, které jsou obrostlé vrbami a topoly. Kořeny vrb potom svými spletitými uzly velmi připomínají tropické mangrovy. Celá tato spleť ostrovů vytváří iluzi dokonalého tropického pralesa. Například Tátský ostrov vypadá naprosto shodně jako laguna. Zdejší les zde připomíná džungli. Ostrov má rovněž dlouhé pobřeží s nekonečnou písečně štěrkovou pláží. Dunajské pobřeží je rovněž poseto kilometry oblázků a škeblí.
řeka Dunaj
Toto místo se stává jak rájem pro rybáře, tak jedním z nejbohatších evropských biotopů. Dunaj je pro Evropana se svými bujnými ostrovy něco neobvyklého. Na tomto místě vás obklopí naprosto divoká příroda. Na maďarské straně zůstala totiž zachována stále živá řeka. Naopak, na slovenské straně je břeh Dunaje z většiny zpevněný kamennou hrází přehrady Gabčíkovo.  Avšak i v těchto místech prosvítají na břehu řeky štěrkové a písčité pláže s tisíci hnízdícími břehulemi. K pobřeží Dunaje se v létě sjíždějí jak výletníci, tak i rybáři z blízkých a vzdálenějších měst.
větve v řece
Jdete-li po proudu Dunaje, na jižním břehu se zvolna začínají objevovat svahy a na nich vinice. Po vinicích následují zříceniny hradů a mramorové lomy. Zrovna jste totiž došli do dvou podunajských pohoří. To nižší z nich se jmenuje Gereče a to druhé, vyšší Piliš. Půjdete-li ještě více na východ, ocitnete se v zalesněném údolí. Právě zde je ohbí Dunaje, což je nejkrásnější část Dunajské oblasti. Veletok se tady vlévá do vulkanických Karpat. Na druhé straně hor, pod Visegrádem, se Dunaj rozlévá do šířky a uprostřed se objevuje protáhlýostrov svatého Ondřeje.