Delegování někdy nemusí být na škodu

Podnikající člověk je vytížený člověk. Na svých bedrech nese velkou zodpovědnost a mnoho povinností. Zvláště u menších firem, kde je podnikatel zároveň vlastníkem, nadřízeným a manažerem. Zvlášť v tomto případě pociťuje, kolik povinností jej svazuje a zavazuje. Podnikatel musí řešit veškeré situace, musí umět vést své zaměstnance, porozumět jim, rozhodovat se pro různé varianty řešení problémů… Proč by ale také drobný podnikatel nemohl využít jednu z manažerských funkcí – delegování.

podnikatelka

Delegování spočívá v předání úkolu vykonávaného dosud nadřízeným manažerem, v našem případě podnikatelem, podřízenému zaměstnanci včetně odpovídající úrovně pravomoci a vytvořením příslušných podmínek zahrnujících i nezbytné zdroje.Nejedná se jen o prosté zadání úkolu, za jehož správné vykonání je pracovník s ohledem na svou pracovní pozici odpovědný. U úkolu delegovaného je nutné předat i odpovídající pravomoc (odpovědnost však zůstává na delegujícím manažerovi či podnikateli).

V delegování lze spatřit mnoho výhod pro podnikatele, mezi které lze zařadit především – zbude mu více času na jiné důležité věci, stihne se vykonat více práce za kratší čas, pracovník může přinést nové nápady a přístupy, dochází rovněž k rozvoji jeho kompetencí a k jeho motivaci, následně je možné jej snáze zhodnotit či kontrolovat, lze se tak vyhnout stagnaci podniku.

Zároveň však můžeme spatřit přínosy také pro pracovníka, kterému delegovaný úkol svěříme, a to zejména v jeho profesionálním růstu, v lepších výsledcích jeho práce, ve zvýšeném zájmu o práci či v jeho sebeuspokojení a hrdosti z důvěry nadřízeného.

zaměstnavatel

Oblast delegování je vhodné zaměřitna činnosti, které jsou spíše rutinní, mělo by se jednat o drobná rozhodnutí, která se často opakují, o práci, která umožní rozvoj podřízeného pracovníka či o činnosti, které oživí pracovníkovu jinak rutinní práci. Nedoporučuje se delegovat úkoly typu – formulace cílů a vizí, kontrola a hodnocení výkonnosti ostatních pracovníků, činnosti zahrnující důvěrné informace, naprosto nové úkoly, se kterými se pracovníci doposud nesetkali, úkoly zahrnující příliš mnoho odpovědnosti. 

Delegování někdy nemusí být na škodu
Ohodnoťte příspěvek
970x310pulz1.jpg