Fáze krize v podnikovém prostředí


1)Fáze symptomů
V této fázi se začínají projevovat první příznaky nějakého nesouladu a narušení rovnováhy mezi podnikatelskými charakteristikami – posláním, filozofií, hodnotami a cíli. Tyto příznaky bývají většinou nenápadné a těžko rozpoznatelné, nejprve jsou většinou vidět na nižších hierarchických pozicích. Lidé je většinou neberou vážně, protože nesignalizují nějaké akutní ohrožení a dané příznaky nepůsobí naléhavě.

Málokdo tak začne domýšlet důsledky začínajících problémů. Díky tomu se tato fáze také často přehlédne, protožeprvotní příznaky jsou často ignorovány a nedávají se do souvislostí. Je však dobré, pokud dokážeme krizi v této fázi zachytit. Můžeme se na její průběh připravit nebo zastavit její průběh či ji dokonce odvrátit.

2)Akutní fáze
V této fáze už se počáteční příznaky nesouladu prohlubují. Dochází zde k poškození zájmů firmy a k ohrožení budoucího vývoje firmy. V této fázi už následky tohoto narušení nejdou odvrátit. Je důležité tedy zjistit v čem je podstata narušení rovnováhy, jaké jsou příčiny daného narušení a jaké to má následky. V akutní fázi je důležité zejména rychlé a konkrétní jednání, dlouhé analýzy jsou zde už zbytečné

3)Chronická fáze
V této fázi se snažíme znovu získat ztracenou rovnováhu. Tu můžeme získat několik způsoby:
– nápravou
– obnovou
– renovací
– radikální změnou

V této fázi je důležité si ujasnit, čeho chceme dosáhnout, jaký je náš cíl. Dále řešíme,jak toho cíle chceme dosáhnout a jakými nástroji. Poté si připravíme harmonogram, jak časový tak i obsahový a také si připravíme jednotlivé varianty, jak chceme daného cíle dosáhnout

4)Fáze vyřešení krize
V této fázi zase získáme podnikatelskou rovnováhu a stabilitu. Důležitá je hlavně perspektiva získané rovnováhy. I když se nám krize podaří vyřešit dobře a jen s malými ztrátami, měli bychom být pořád ve střehu, aby se krize nevrátila. Znovuzískání rovnováhy bychom měli ověřovat měřitelnými parametry a dále sledovat situaci, abychom mohli zachytit první symptomy budoucích krizí.