Hlavně nesmíte dělat kompromisy

Jaká jste? Jaká doopravdy jste? Nebo spíše kdo jste? Kdo doopravdy jste? Život nás nutí hrát množství rolí. Některé role k životu patří a tvoří součást naší identity. Některé hrajeme, aniž by to bylo v symbióze s naším nitrem. Je to poněkud abstraktní? Dobrá, tak si to zkusme přiblížit na příkladech. Jmenujete se třeba Petra Nováková. Hrajete roli jako Petra Nováková? Nebo je spíše Váš život nesčetným množstvím rolí? Pojďme se podívat na ty životní role, které k Vašemu životu a Vaší identitě nepochybně patří.

  1. Dcera
  2. Matka
  3. Přítelkyně
  4. Milenka (časem snad družka či manželka)
  5. Studentka
  6. Pracovnice
  7. Tchýně
  8. Babička
  9. Občanka
  10. Sousedka

maska na maškarní ples
Určitě byste sama našla nesčetné množství dalších rolí v závislosti na Vašich zájmech a životním stylu (například zahradnice, sportovkyně, umělkyně, spisovatelka, malířka a další).

Nenechte si vnutit role

A pak jsou zde role, které jsou tak nějak vnucené. Nedělejte kompromisy, buďte sama sebou vždy a za každé okolnosti .
Okolnosti často hrají proti nám. Jsme nuceni dělat kompromisy, které jsou v rozporu s našim vnitřním krédem a přesvědčením. Nebo jsme nuceni zahalit se do pozérství, které je pro nás nepřijatelné. Opět si představíme příklad. Například je nutné vydělávat si peníze v zaměstnání, to je nesporné, ale někdy jsme nuceni v zaměstnání dělat to, co je pro nás z morálního hlediska zcela nepřijatelné.
karnevalová maska
Nebo třeba samotné ženství, nezřídka je žena tlačena do situace, aby zneužívala prostřednictvím koketérie svého ženství bez ohledu na tyto kvality. V současné době jsou si ženy i muži rovni a proto není nutné tento archaický model uplatňovat, ale přesto to ženy stále uplatňují. Nebo další příklad do třetice. Mnohé ženy mají spory s tchyní. Jistě se musíte k matce svého muže chovat s náležitou úctou, ale nejste povinna respektovat její diktaturu, máte právo stát si na svém.