Inspirujte svůj život biblickým vyprávěním

Víte, kolik umělců ze všech koutů uměleckých směrů bylo inspirováno starým příběhem Noemovy archy? Herci, filmaři, výtvarníci, sochaři, spisovatelé, ti všichni se nechali ovlivnit biblickým příběhem, který zná snad každý člověk na Zemi.

náboženství

Jak to vlastně bylo.

Připomeňme si stavbu Noemovy archy , která je vyprávěna Biblí, nebo Koránem.

Noe byl vyvolený Bohem k tomu, aby postavil archu, která by měla pojmout dvojice od všech druhů fauny, protože se přiblíží potopa světa, jako trest za zkažené lidstvo.

Nemusíte být věřící, aby se pro Váš životní směr nestala příkladem Noemova archa.

Máte-li pocit, že náš svět se žene do záhuby, nemusíte hned stavět obrovskou loď, abyste uchránili lidstvo před zkázou. Archa Noemova je možná jen symbolem pro lidstvo a jeho uspořádání. Možná, že se to někdy v dějinách stalo přesně tak, jak je popsáno v Bibli. Kdoví. Ale při pohledu na stavbu Noemovy archy Vás možná napadnou myšlenky, jak Vy sami můžete ovlivnit svým životním přístupem zkaženost, nebo nezkaženost světa.

Pohled na restaurovanou tapiserii postupné stavby archy Noemovy Vás určitě obohatí nejen svou uměleckou hodnotou a dokonalostí kvalitně odvedené práce restaurátorů. Ale také Vás může symbolicky provést stavbou Vaší poutě vlastním životem. Od toho umělecká díla jsou, aby Vás obohatila krásou, ale i ponaučením, a je nutné je udržovat stále živá.

archa

Pokud nevěříte, že se takový biblický příběh mohl stát, berte tento biblický příběh, jako symboliku. Vy jste Noe, který může zachránit svět. I když nad tímto tvrzením kroutíte posměšně hlavou, mějte na paměti, že od jednotlivců začíná to společné. Proto se lidé se stejnými názory sdružují a tráví společně čas. Společně spějí k cílům, které jsou pro ně svaté. I když nejsou věřící. A každé jejich rozhodnutí pomůže všem lidem.

Pokud jste tvrdí materialisté, bude Vás zajímat, jak to ten Noe mohl vůbec postavit. V té době a za jakých podmínek. Potom je tapiserie postupu stavebních prací i pro Vás přínosem.