Ubytování Lednice může přispět k dovolenkovému pobytu na jižní Moravě


Jižní Morava, to je především velmi úrodná vinařská oblast, plná slunce. Je jednou z nejteplejších v republice, podobně jako Polabská nížina. Při návštěvě břeclavského okresu však většina turistů zamíří do Lednicko-valtického areálu, je to svým způsobem unikátní lidské dílo na úctyhodné ploše necelých tří set čtverečních kilometrů. Žádný podobný výtvor takového rozsahu nenaleznete nikde v Evropě a stěží možná i na jiném kontinentu.záběr na Pavlovské vrchy.jpg

Lednicko-valtický areál

Areál je chráněn jako kulturní památka, zapsaná v polovině 90. let minulého století na seznam UNESCO, který zahrnuje všechny nejvýznamnější památkové objekty ve světě. A v roce 2003 byl Lednicko-valtický areál zařazen do biosférické rezervace s názvem Dolní Morava.
Jedná se o přírodní park, budovaný šlechtickým rodem Liechtensteinů od počátku 18. století, jehož konečná podoba pochází z konce 19. století. Uvnitř této velké plochy nalezneme devět přírodních památek (parků a rezervací), mezi nimi např. Františkův rybník, lužní les Niva Dyje, jezírko Kutnar, Lednické rybníky a další.
Návštěvníci, kteří si sjednávají ubytování Lednice Lednice Galant s veškerým komfortem, tu obvykle tráví týdenní pobyt, aby si mohli prohlédnout i volně přístupné historické stavby. Mezi ty nejnavštěvovanější řadíme Apollónův chrám, Kolonádu na Rajstně, Belveder, Minaret v zámeckém parku a Dianin chrám. Většina těchto staveb je zasvěcena duchu té doby – romantickým představám tehdejšího vnímání světa, který byl pod značným vlivem architektury klasicismu, starověkých chrámů a architektonických skvostů orientu. paragliding na Pálavě.jpg

Pálava

Na svých toulkách jižní Moravou byste si neměli nechat ujít jedinečný přírodní úkaz Pavlovské vrchy. Malebné pohoří je tvořeno vápencem, nachází se zde také několik jeskynních labyrintů a celá oblast je chráněna jako Chráněná krajinná oblast Pálava. Vyskytují se zde i vzácné druhy živočichů a rostlin, většinou teplomilné, které nalezneme i v jiných stepních a lesostepních společenstvích. Nejvyšším bode Pálavy je Děvín a i přesto, že jeho výška je pouhých 550 metrů nad mořem, vystupují tyto vápencové masivy nad plochou krajinu jako výrazné dominantní pohoří.